Home Gieo duyên Phật Pháp

Gieo duyên Phật Pháp

Sự tích cây chiên đàn hương – kinh điển nhà Phật

SỰ TÍCH CÂY CHIÊN ĐÀN HƯƠNG  Đúng như thế, chính tôi được nghe: Một thời, Đức Phật và các thầy tì-kheo an trú ở nước Duy-da-lê. Khi ấy, Có...

Om Mani Padme Hum – Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn

Ngày còn nhỏ, mình chỉ biết lon ton theo gia đình đi đạo tràng, viếng chùa. Thấy đạo hữu tụng kinh cũng bắt chước tụng theo, thấy đạo...

CHÚ ĐẠI BI  : NGUỒN GỐC VÀ NHỮNG LỢI LẠC KHI...

I . NGUỒN GỐC Chú Đại Bi nằm trong Kinh “ Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Đại Bi Tâm Đà La...

ABOUT ME

- Advertisement -

Recent Posts