Sự khiêm tốn và lòng biết ơn – lối sống xanh

0
260
lòng biết ơn

Trong hành trình phát triển của bản thân, mình nhận ra sự khiêm tốn và lòng biết ơn luôn là những yếu tố hàng đầu để nuôi dưỡng một trái tim bao dung và một tinh thần cao thượng theo giáo lý nhà Phật .

sự khiêm tốn

Người khiêm tốn là người luôn nghĩ rằng mình còn thấp kém, cần phải trau dồi và học hỏi nhiều kiến thức hơn nữa. Họ luôn nghĩ những thành công trong hiện tại của mình chỉ là tầm thường và không đáng để khen ngợi.

Người khiêm tốn không bao giờ biểu lộ sự tự mãn, cái tôi trong giao tiếp.

Người khiêm tốn không bao giờ đề cao bản thân mình và hạ thấp người khác, không so sánh, phân bua thiệt hơn.

Người khiêm tốn sẽ được nhiều người yêu mến. Ví như nhà bác học nổi tiếng Einstein ( người đã phát minh ra học thuyết tương đối ) mặc dù đã trở thành một người vĩ đại nhất thế giới nhưng ông vẫn luôn giữ sự khiêm tốn trong mình.

Khi được phỏng vấn nguyên nhân nào ông tìm ra thuyết tương đối? Nhà bác học đã trả lời: “ Vì ông may mắn hơn tôi là hiểu được không gian và thời gian ngay từ khi còn bé. Còn tôi do trí khôn chậm phát triển nên lúc lớn rồi tôi vẫn chưa hiểu được thế nào là không gian và thời gian, vì vậy tôi đã gắng công để tìm hiểu và tình cờ đi đến học thuyết tương đối”

Người khiêm tốn là người có khả năng tự chủ cao, có thể chiến thắng “ cái bản ngã của mình “ .

Người xưa có câu: “ khiêm tốn bao nhiêu cũng chưa đủ, tự cao một chút cũng là thừa “.

Khiêm tốn là đức tính đáng quý trong mỗi con người. Nếu bạn cố gắng rèn luyện đức tính khiêm tốn của mình thì nhất định bạn sẽ gặt hái được rất nhiều thành công phía trước.

Đi cùng với đức tính khiêm tốn đó chính là lòng biết ơn.

lòng biết ơn

Giáo điển nhà Phật đã truyền dạy những ơn nghĩa trong cuộc đời mỗi người thành bốn ơn sâu nặng: Ơn cha mẹ sanh dưỡng  , ơn chúng sanh vạn loại, ơn quốc gia xã hội, ơn Tam Bảo linh thiêng.

Cha mẹ là những vị Phật sống trong nhà, bổn phận của một người con là phải hiếu kinh, phụng dưỡng cha mẹ.

Cha và mẹ

Từ bi với con cái

Được gọi là

Brahma

Là vị thầy đầu tiên

Xứng đáng nhận quà tặng

Của con cái.

Nên người trí phải tôn kính

Mẹ Cha,

Phụng dưỡng đồ ăn, thức uống

Y phục và giường chiếu

Lau chùi và tắm táp

Rửa sạch chân người.

Phụng dưỡng cha mẹ như thế

Người trí

Được khen tụng ngay hiện tiền

Và khi vãng sanh

Sẽ hưởng an lạc nơi cõi trời.

Thế nào là nhớ ơn cha mẹ sanh dưỡng ?

Ngoài cách báo hiếu cha mẹ bằng việc phụng dưỡng vật chất, chăm lo bữa ăn giấc ngủ của cha mẹ thì trong Tăng Chi Bộ Kinh 2:32 Đức Phật dạy rằng cách thực sự để đền ơn cha mẹ là hướng họ đến với bốn đức tính: tín, hạnh, xả và tuệ. Để hướng cha mẹ mình đến những nhơn lành thì ngay chính bản thân của bạn phải học cách phát triển những đức tính này có như vậy dần dần mới gieo duyên Phật Pháp trước hết là trong gia đình, có lợi cho cha mẹ anh em. Sau là lan toả hạt giống yêu thương rộng ra ngoài xã hội.

Thế nào là nhớ ơn chúng sanh?

Trong văn khuyên phát Tâm Bồ Đề của Hoà Thượng Tuyên Hoá Lược Giảng đã chỉ ra rằng:

‘ Ta cùng với chúng sanh, từ vô lượng kiếp đến nay, đời đời kiếp kiếp thay đổi làm cha mẹ, kia đây đều có ơn với nhau. Nay tuy cách đời hôn mê, không nhớ biết nhau, nhưng lấy lý mà suy ra thì làm sao không đem sức báo đáp! Ngày nay đội lông mang sừng, nhưng biết đâu kiếp trước ta không phải là con cái của chúng. Hiện tại là các loài bò bay máy chạy, nhưng biết đâu quá khứ chúng đã không phải là cha của ta. Thường thường nhìn thấy thơ ấu mà lìa xa cha mẹ thì lớn lên đã quên hết hình dáng song thân, huống chi cha mẹ con cái đời trước, kiếp trước là họ Trương hay là họ Vương, ngày nay khó mà nhớ rõ. Họ gào thét trong địa ngục, ngất ngư trong ngạ quỉ, thống khổ ai biết, đói khát kêu ai. Tuy ta không thấy không nghe, nhưng họ tất cầu cứu độ. Ngoài Kinh ra nơi đâu bày tỏ được việc này, không Phật chẳng ai chỉ rõ ảnh ấy. Còn kẻ tà kiến làm sao có đủ sức mà biết được. Cho nên Bồ tát quán sát sâu kiến thấy toàn là cha mẹ quá khứ và chư Phật vị lai, thường nghĩ cách lợi ích cho chúng và thường nhớ trả ơn cho chúng. Đó là nhân duyên thứ năm của sự phát Tâm Bồ Đề ‘.

Trong giáo lý nhà Phật, ta và chúng sanh vì đời đời kiếp kiếp luân hồi chìm nổi, cho nên thay đổi làm cha mẹ, con cái hàng thân quyến thuộc, tất cả đều có ân với nhau. Có thể miếng thịt thơm đang ăn hôm nay chính là cha ta ở một tiền kiếp nào đó? Trong vòng sanh tử luân hồi làm sao tránh khỏi? Bởi vậy hãy phát Tâm Bồ Đề , hạn chế và bỏ dần ăn thịt sát sanh. Đó là một trong những cách thiết thực nhất để “ Nhớ ơn chúng sanh “ và phát khởi duyên lành.

Thế nào là nhớ ơn quốc gia xã hội ?

Chúng ta có được ngày hôm nay, có thể an vui tu tập thì phải nhớ ơn đến quốc gia xã hội , những người anh hùng đã hy sinh vì hoà bình của dân tộc. Vậy nên trong mỗi bản thân chúng ta hãy luôn biết ơn và đem công đức cầu cho đất nước hoà bình, an lạc.

Thế nào là nhớ ơn Tam Bảo linh thiêng ?

Trước hết chúng ta cần hiểu Tam Bảo là gì ? Tam Bảo bao gồm Ba ngôi báu là “ Phật , Pháp và Tăng “

Chúng ta cần nhớ ơn Phật vì nhờ Ngài tìm ra con đường giải thoát khỏi bể khổ trầm luân.

Đức Phật sau khi nhập Niết Bàn, Ngài đã để lại giáo lý để truyền nhiều cho những đời sau, nhờ đó người Phật tử có thể học tập theo Pháp lý của Đức Phật mà phát tâm Bồ Đề tu hành theo Ngài.

Chúng ta cần nhớ ơn Tăng vì các Vị Tăng là những người giữ gìn và kế tiếp giảng dạy Phật Pháp đến gần hơn với chúng ta và muôn loài.

Cho nên người Phật tử cần tôn kính Ngôi Tam Bảo, phát tâm cúng dường, bố thí, phóng sanh…vun bồi công đức để đền đáp công đức không thể nghĩ bàn mà Ngôi Tam Bảo đã ban cho chúng ta.

tứ trọng ân

Trên đây là tứ trọng Ân mà tất cả chúng ta cần phải ghi nhớ và thực hành.

Hi vọng rằng qua bài viết này, mình có thể giúp các bạn đồng tu hiểu được đức tánh khiêm tốn và lòng biết ơn trong Pháp lý nhà Phật và phát Bồ Đề tâm thực hành giáo Pháp nhà Phật trong đời sống hiện tại để cuộc sống được an vui trong chánh niệm .

Nam Mô A Di Đà Phật !

Đọc thêm Om Mani Padme Hum – Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn

Sài Gòn, 20.4.2021